Varro Vooglaid: miks on tõde abielu ja perekonna kohta muutunud hoomamatuks? (9)

Varro Vooglaid
, SAPTKi juhatuse esimees
Copy
Foto: Andre Taal, fotograaf Sten Roosvald

Veel 30 aastat tagasi ei olnud Eesti ühiskonnas vähimatki põhjust pidada arutelu selle üle, mis on abielu ja mis on perekond. Nende institutsioonide tähendus, st tõde abielu ja perekonna kohta oli praktiliselt kõigile üheselt mõistetav. Arusaamine, et inimloomusest tulenevalt on abielu ja perekonna mõistete keskmes mehe ja naise liit, oli elementaarne. Mõisteti, et tegu on ühiskonna loomulike alusinstitutsioonidega, mis ehituvad ümber inimelu edasiandmise, st laste saamise ja kasvatamise reaalsuse ning sellega kaasneva vastutuse ja väärikuse.

Tänaseks on aga abielu ja perekonna tähendusest saanud valusate ideoloogiliste kokkupõrgete tallermaa, sügavalt ühiskonda lõhestav küsimus, mis lahutab sõpru ja tekitab lahkhelisid perekondadeski. Pärast aastakümneid väldanud massiivset ideoloogilist propagandat arvavad paljud, et abielu võib olla mistahes liit, perekond mistahes kooslus. Kadunud on võime teha vahet perekonnal ja leibkonnal, just nagu ka armastusel ja ihal. Mitte üksnes ei nähta enam mehe ja naise eluandva potentsiaaliga vastastikust täiendavust abielu ja perekonna institutsioonide tuumana, vaid seda ei peeta abielust ja perekonnast rääkides üldse oluliseks. Selle asemel on esiplaanile tõstetud indiviidi eneseteostuse ja enesemääratlemise vabadus ning tema väidetav õigus nõuda kõigilt teistelt selle vabaduse aktsepteerimist, ka ühiskonna alusinstitutsioonide tähendusest lahtiütlemise hinnaga.

Kommentaarid (9)
Copy
Tagasi üles